O firmě

Historie firmy

Zpočátku se orientovala, jak vypovídá i její název, především na návrhy a realizace systémů průmyslové televize. Později se původní úzká specializace firmy rozšířila na celou oblast slaboproudých systémů, která je zde uvedena. Původně fyzická osoba Ing. Milan Porš - KAMERA přešla v roce 2012 na s. r. o.

Orientace montážní firmy na vybraného dodavatele by v současné době nutně znamenala odbytové problémy. Z tohoto důvodu se snažíme neustále sledovat nejen veškerý posun technologií v dané oblasti, ale i cenové podmínky jednotlivých výrobců a dodavatelů. Jen tak je možné se v konkurenčním prostředí při zachování vysokého standardu úrovně služeb udržet a sílit. Nedílnou součástí náplně firmy jsou i zakázky pro rodinné domky a další menší objekty včetně návrhů kompletních slaboproudých systémů pro tyto objekty.

Součastnost

V současné době se věnujeme více "svému původnímu řemeslu", tedy především kamerovým systémům. Na větších akcích ale pokrýváme celý rozsah slaboproudých systémů - od strukturované kabeláže přes ozvučovací systémy, elektronický zabezpečovací systém s přístupovou nadstavbou nebo zamlžovací soupravou.

Reference

kostel sv. Petra a Pavla

Kamerový systém Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

realizace v letech 2014 - 2015 - na svou dobu netradiční nasazení FishEye IP kamer se záběrem 360°, instalace v památkáři sledovaném a na instalaci velice náročném prostředí.

Areál Poutního místa Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře

2020 - kombinace EZS a kamerového systému v rozlehlém areálu, spolupráce s architekty při rekonstrukci poutního místa.

poutní místé Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře
obrázek AUTO KP PLUS Liberec

AUTO KP PLUS Liberec

2016 - 2023 - prodejce automobilů několika značek ve dvou areálech, postupné rozšiřování vnitřní objektové EZS a systému pro střežení perimetru, které je doplněno kamerami.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě

Projekt modernizace a doplnění systému dohledových kamer varhaníka v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě - 2021 - 2023 - součást projektu stavební přípravy západní kruchty a souvisejících prostor pro instalaci velkých varhan