Datové rozvody

Co jsou datové rozvody?

Datové rozvody zajišťují propojení pomocí pevných metalických nebo optických spojů koncových komunikačních zařízení např.(PC, síťové tiskárny, telefonní aparáty, atd.) mezi sebou nebo se serverem.

Standardní struktura těchto spojů zahrnuje přípojný metalický či optický kabel zakončený např. switchem, datovou zásuvku a mezi nimi pevné vedení. To je u metalických tras na rozdíl od optiky omezené délkou. Další komponenty jsou např. patch panel pro zakončení metalických spojů, optické vany a propojovací kabely. Uvedená struktura v jednom z přístupů naplňuje pojem strukturované kabeláže.

Struktura, rozsah a konkrétní technická řešení těchto systémů jsou poplatná konkrétním zakázkám.

Co nabízíme?

Firemní zákazníci často vyžadují certifikaci sítě a s tím spojenou dlouhodobou systémovou záruku.

Napište nám
schéma elektronických zabezpečovacích systémů

Na co si dát pozor

Kabelové rozvody se již dávno staly součástí technického vybavení budov a mají stejnou důležitost jako vytápění, osvětlení nebo napájení. Špatná kvalita těchto rozvodů způsobená nekvalitním návrhem, použitím nevhodných komponent, nesprávnou instalací či jinou příčinou může ohrozit efektivní chod firmy či domácnosti a má vážný dopad v podobě přímých i nepřímých nákladů na odstranění havarijního stavu a jeho následků.

Dodavatelé:

logo Kelkom logo Kelkom logo Kelkom