Elektronická požární signalizace

 

Co je elektronická požární signalizace?

Na rozdíl od této doplňkové požární signalizace, je instalace zařízení elektronické požární signalizace (EPS) dána požárně bezpečnostním řešením, které na stavbu může vypracovat jen autorizovaný projektant. Zařízení elektronické požární signalizace (EPS) je soubor hlásičů požáru, ústředen a doplňujících zařízení EPS, vytvářející systém, kterým se opticky i akusticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru nebo již vzniklý požár. Zde se informace o vzniku požáru předává na zvolené místo (se stálou službou) nebo přímo na pult centrální ochrany HZS.

Spojení EZS a kamerových systémů

V objektech, kde je instalován zabezpečovací i kamerový systém, je vhodné oba systémy provázat. Minimálně tak, že buď sám majitel objektu, pověřená osoba nebo obsluha PCO, má možnost se po přijetí zprávy o napadení objektu vizuálně pomocí kamer přesvědčit, zda se skutečně např. v domě nebo na venkovní střežené ploše pohybují nepovolané osoby.

Napište nám
schéma elektronických zabezpečovacích systémů